TOIMIKUNNAT 2019
Toimikuntiin kuuluu sekä hallituksen että hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan. Yhteydenpidosta huolehtii toimikunnan kokoonkutsuja. 

Juhla- ja tapahtumatoimikunta
Laura Cedras,Hilkka Hintikainen, Marja-Leena Korhonen, Tellervo Kähärä, Marja Laosmaa, Seija Tamminen ja Seija Letti, pj/kokoonkutsuja.

Koulutustoimikunta
Laura Cedras ja Terttu Nukari, kokoonkutsuja.

Retkivastaavat
Seija Letti ja Hilkka Hintikainen, kokoonkutsuja