TANSSIPIVOT RY HALLITUS v 2023

Kirsi Kinnunen, puheenjohtaja
kirsi.kinnunen.kk@gmail.com p.050 303 4926

Virpi Vuorinen, varapuheenjohtaja
vuovir@gmail.com p.050 080 0904

Laura Cedras
laura.cedras1@gmail.com p.045 187 1233

Terttu Nukari
terttu.nukari@welho.com. p.050 572 0936

Airi Airila
airi.airila@gmail.com p. 040747 9840

Sihteerin tehtäviä hoitaa toistaiseksi pj Kirsi Kinnunen
jasensihteeri@tanssipivot.fi p. 050 303 4926Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt

Airi Heikura, jäsensihteeri
jasensihteeri@tanssipivot.fi p.040 517 1697

Oy AVJ Controllerit Oy Asta Poikkeus, kirjanpito
asta.poikkeus@controllerit.fi

*

TOIMIKUNNAT
Toimikuntiin kuuluu sekä hallituksen että hallituksen ulkopuolisia jäseniä.
Toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan.

Yhteydenpidosta huolehtii toimikunnan kokoonkutsuja.

Juhla- ja tapahtumatoimikunta
Kirsi Kinnunen.

Koulutustoimikunta
Laura Cedras

Retkivastaavat
Virpi Vuorinen