TANSSIPIVOT RY HALLITUS v 2024

Kirsi Kinnunen, puheenjohtaja
kirsi.kinnunen.kk@gmail.com p.050 303 4926

Satu-Marjatta Staffans, varapuheenjohtaja
satumarjatta.staffans@gmail.com p.050 080 0904

Airi Airila
airi.airila@gmail.com p. 040 747 9840

Laura Cedras
laura.cedras1@gmail.com p.045 187 1233

Seija Letti
seija.letti@gmail.com p. 040 763 7435

Sihteerin tehtäviä hoitaa toistaiseksi pj Kirsi Kinnunen
jasensihteeri@tanssipivot.fi p. 050 303 4926Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt

Airi Heikura, jäsensihteeri
jasensihteeri@tanssipivot.fi p.040 517 1697

Oy AVJ Controllerit Oy Asta Poikkeus, kirjanpito
asta.poikkeus@controllerit.fi

*

TOIMIKUNNAT
Toimikuntiin kuuluu sekä hallituksen että hallituksen ulkopuolisia jäseniä.
Toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan.

Yhteydenpidosta huolehtii toimikunnan kokoonkutsuja.

Juhla- ja tapahtumatoimikunta
Kirsi Kinnunen.

Koulutustoimikunta
Laura Cedras

Retkivastaavat
Satu-Marjatta Staffans