Esko ja Pirkko Alangon rahasto perustettu 14.5.2001 Vantaalla

S Ä Ä N N Ö T

1.     Kunnioittaakseen Esko ja Pirkko Alangon työtä kansallisen ja kansainvälisen senioritanssin hyväksi, Tanssipivot ry on 14.5.2001 perustanut heidän nimeään kantavan rahaston. Kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2.     Rahaston varoilla edistetään seniori- ja roundtanssin kehitystä ja koulutusta.
Rahaston tarkoitus on luoda ohjaajille ja tanssijoille mahdollisuuksia kehittyä ja viedä senioritanssikulttuuria eteenpäin.

Rahasto myöntää anomuksesta stipendejä ja avustuksia mm. koulutukseen ja koulutusmatkoihin. Rahasto voi kerätä varoja lahjoituksin, arpajaisin, talkootyöllä, myyjäisin, lippain jne. Rahasto ottaa vastaan testamentteja sekä kartuttaa varoja muillakin hyväksyttävillä tavoilla.

3.     Rahaston toiminta on Tanssipivot ry:n alaista ja valvomaa.
Rahaston tilinpäätös on tehtävä kalenterivuosittain ja jätettävä Tanssipivot ry:n kevätkokouksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Rahastolla on oma pankkitili.

4.     Tanssipivot ry:n syyskokous valitsee rahaston hoitokunnan 4 henkilöä kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista kaksi on arvan perusteella ensikerralla erovuorossa.

(Tanssipivot ry hallitus kohta 4.3. (säännöt 19.05.2009). Tanssipivot ry:n asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen päätyttyä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi, niin että puolet on kerrallaan erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla tämä määrätään arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävään enintään kolme kertaa peräkkäin.)  

5.     Muutoksia rahaston sääntöihin voidaan tehdä Tanssipivot ry:n kahdessa perättäisessä yleisessä kokouksessa ja siitä on ilmoitettava kokouskutsussa.

Rahasto noudattaa muilta osin Tanssipivot ry:n sääntöjä.