Esko ja Pirkko Alangon rahasto perustettu 14.5.2001 Vantaalla

S Ä Ä N N Ö T

1. Kunnioittaakseen Esko ja Pirkko Alangon työtä kansallisen ja kansainvälisen senioritanssin hyväksi, Tanssipivot ry on 14.5.2001 perustanut heidän nimeään kantavan rahaston. Kotipaikka on Vantaan kaupunki.

2. Rahaston varoilla edistetään seniori- ja roundtanssin kehitystä ja koulutusta.
Rahaston tarkoitus on luoda ohjaajille ja ohjaajiksi aikoville mahdollisuuksia kehittyä ja viedä senioritanssikulttuuria eteenpäin.

Rahasto myöntää anomuksesta stipendejä ja avustuksia mm. koulutukseen ja koulutusmatkoihin. Rahasto voi kerätä varoja lahjoituksin, arpajaisin, talkootyöllä, myyjäisin, lippain jne. Rahasto ottaa vastaan testamentteja sekä kartuttaa varoja muillakin hyväksyttävillä tavoilla.

3. Esko ja Pirkko Alangon rahaston toiminta on Tanssipivot ry:n alaista ja valvomaa.
Tanssipivot ry:n sääntöjen (19.5.2009) pykälän 4.3. mukaan asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa välittömästi vuosikokouksen päätyttyä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi niin, että puolet ovat kerrallaan erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla tämä määrätään arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävään enintään kolme kertaa peräkkäin.

Rahastolla on oma pankkitili. Rahaston tapahtumia seurataan omalla kustannuspaikalla Tanssipivot ry:n kirjanpidossa. Erillistä tilinpäätöstä rahastosta ei tehdä.

4. Muutoksia rahastonsääntöihin voidaan tehdä Tanssipivot ry:n yhdistyksen kokouksessa.
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) läsnä olevien jäsenten äänistä.

Rahasto noudattaa muilta osin Tanssipivot ry:n sääntöjä.