MINITANSSIAVAIN

Minitanssiavaimen
tarkoitus on olla avuksi aloittavalle harrastajalle. Tanssipivot ry:n koulutustoimikunta on koonnut tähän yleisempiä termejä, joita tanssiryhmissä käytetään. Tanssin harrastaja voi halutessaan kotona kerrata tunneilla opittuja asioita. Senioritanssi on erinomaista itsehoitoa; se ylläpitää toimintakykyä, parantaa tasapainoa ja koordinaatiota. Se tarjoaa myös yhteisöllisyyden kokemuksia ja oppimisen iloa! 

Yleistä
n Nainen, naisrooli, ulkopiiriläinen, punainen
m Mies, miesrooli, sisäpiiriläinen, sininen
Oma pari Nainen on miehen oikealla puolella
Vastapari Vastapäätä oleva tanssipari
Ulkojalka/-käsi Miehen vasen, naisen oikea, parista kauempana oleva jalka/käsi Sisäjalka/-käsi Miehen oikea, naisen vasen, paria lähempänä oleva jalka/käsi

Suunnat
ts Tanssinsuunta, piiri liikkuu vastapäivään
mp Myötäpäivä, ison piirin tai parin pyörimissuunta
vp Vastapäivään, ison piirin tai parin pyörimissuunta
kesk Liikesuunta piirin keskustaan
ulosp Liikesuunta piiristä ulospäin

Aloitusasennot
Pari Mies ja nainen, jotka tanssivat yhdessä
Vastapari Kaksi paria vastakkain
Sivupari Miehen vasemmalla ja naisen oikealla puolella oleva tanssija
Kolmikko Kaksi naista ja mies, jotka tanssivat yhdessä, mies on keskellä
Jono Tanssijat peräkkäin, katseet samaan suuntaan
Rivi Tanssijat vierekkäin, katseet samaan suuntaan
Piiri Tanssijat ovat saman ympyrän kehällä, piiri voi olla:
- suljettu: tanssijat kädet käsissä
- avoin: tanssijat ilman käsiotetta
- vastakkaispiiri: tanssijat vastakkain piirin kehällä, miehen katse tanssinsuuntaan

Otteita
V-ote
Parit vierekkäin kädet käsissä, kädet alhaalla ns.avo-ote
W-ote Parit vierekkäin kädet käsissä, kädet alhaalla ns. avo-ote
Kolo-ote Suljetussa piirissä, kaikilla oikean käden kämmen ylöspäin, vasen alaspäin.
Kämmenote Parit vastakkain oikeat tai vasemmat kämmenet tukevasti kiinni, kyynärvarret taivutettuina olan korkeudelle.
Mylly Kaksi paria vastakkain, kaikki ottavat joko oikealla (oikea mylly) tai vasemmalla kädellä (vasen mylly) edelläolevan ranteesta kiinni, myllyssä kädet ovat suorina vaakatasossa.
P
erhosote (Butterfly) Pari vastakkain ja kämmenet yhdessä (tai kädet käsissä) olan korkeudella. Takatanssiote Parit vierekkäin, katseet samaan suuntaan, vasemmat kädet kiinni edessä, oikeat kädet naisen oikealla vyötäröllä.
Banjo-ote Parit vastakkain oikeat tai vasemmat kyljet vierekkäin, molemmat kädet kiinni olan korkeudella, kyynärvarret tavutettuina.
Kyynärote Parit vastakkain, kumpikin tartuu molemmilla käsillään pariaan kyynärvarsista, m: kädet ovat alapuolella
Kyynärkoukku Parit vastakkain, oikeat tai vasemmat kyljet vierekkäin. Molempien oikeat tai vasemmat kädet toistensa käsikoukussa.

Askelikkoja
Arcade (Lace across) Parit vierekkäin, ulkokädet kiinni kohotettuina. Paikan vaihto vinottain tanssisuuntaan siten, että nainen kulkee miehen käden alta edestä ristiin sisäpiiriin ja mies kulkee samanaikaisesti naisen takaa ulkopiiriin. Rintamasuunta säilyy koko ajan samana.
(Lace back) Liikesarjan toistuessa palataan omille paikoille sisä- ja ulkopiiriin, käsiote vaihtuu sisäkäsille.
Box Tanssineliö (2 tahtia). Parit vastakkain, kädet käsissä/perhosote:
1.tahti. Ulkojalalla askel sivulle, sisäjalka painollisena viereen, ulkojalalla askel m eteen, n taaksepäin; 2.tahti. Sisäjalalla askel sivulle, ulkojalka painollisena viereen, sisäjalalla askel m taaksepäin, n eteenpäin
Valssi-box Parit vastakkain kädet käsissä/perhosote/tai tanssiote. Kuviossa on 2 tahtia.
1. tahti.Ulkojalalla askel, m eteen ja n taakse sisäjalalla askel sivulle, ulkojalka painollisena viereen; 2. tahti. Sisäjalalla askel, m taakse ja n eteen
Dos-a-dos Parit vastakkain ilman käsiotetta. Partnerin kierto (dosado) kääntymättä: Ohitus vasemmalta tai oikealta annetuin askelin ja paluu selkä edellä partnerin toiselta puolelta lähtöpaikalle - tai partnerin vaihto peruuttaen uuden eteen.
Kalifornia Parit vierekkäin sisäkädet kiinni. Paikan ja suunnan vaihto siten, että n pyörähtää sisäkäsien alta vp ja m kiertää n:n takaa mp. Lopuksi alkuasento, mutta katseet vastakkaiseen suuntaan.
Keinuaskel Joustava askel määrättyyn suuntaan, toinen jalka painottomana viereen (= askel + tep).

Kättelyt
Engl.kättely Englantilainen kättely, kaksi paria vastakkain. Vastaparit ojentavat oikeat kädet toisilleen ja ohittavat toisensa. Vieraalla paikalla otetaan oman parin kanssa takatanssiote ja mies pyöräyttää naisen vp ympäri. Parit ovat vaihtaneet paikkaa.
Naisten kättely Kaksi paria vastakkain. Naiset ojentavat oikeat kätensä toisilleen ja ohittavat toisensa. Samanaikaisesti mies siirtyy oikealle vastaanottamaan vastaparin naista, ottaen hänet takatanssiotteeseen ja pyöräyttää vp ympäri. Lopuksi parit ovat jälleen vastakkain, mutta naiset ovat vaihtaneet paikkaa.

Tep Jalka tuodaan painottomana tukijalan viereen.
Tip Astuvan jalan varvasnäpäys lattiaan tukijalan edessä, sivulla, takana tai vinottain.
Polku Polkaisu koko jalkapohjalla tukijalan viereen, joko painollisena tai painottomana.
Rock Rock = askel annettuun suuntaan, toinen jalka jää painottomana paikalleen kantapää koholla.
Rock-Recover Paino palautetaan paikalleen jääneelle jalalle rock-askeleen jälkeen (kts. Wiege-askel)
Sakset normaalisakset: Parit vastakkain, ulkojalalla askel sivulle, sisäjalka painollisena viereen, uj. n takaa ja m edestä ristiin.
sakset edestä: Kuten normaalisakset, mutta molemmat ottavat ristiaskeleet edestä
Sivuaskel Askel sivulle oikealla tai vasemmalla jalalla ja toinen jalka painollisena viereen.
Vaihtoaskel Rytmi: nopea, nopea, hidas. Aloitus joko vasemmalla tai oikealla jalalla (askel, viereen, askel).
Tasajakoinen (4/4) rytmi
Vasemman jalan askelikko:
vasemmalla jalalla askel eteenpäin (nopea),
oikealla askel vasemman viereen (nopea),
vasemmalla askel eteenpäin (hidas).
Oikean jalan askelikko otetaan vastaavasti, aloittaen oikealla jalalla.
Vaihtoaskel voidaan ottaa eri suuntiin; eteenpäin, taaksepäin, sivuttain.
Vine Molempien askelsarja: sivulle, takaa ristiin, sivulle, edestä ristiin. Askeleita voi olla 3,4,6 tai 8. Viimeinen askel voidaan ottaa myös painottomana viereen.
Wiege-askel = Rock Painonsiirtoaskel, jossa paino siirtyy astuvan jalan varaan (rock), toisen jalan jäädessä painottomana paikalleen. Askelta seuraa painonsiirto painottomaksi jääneelle jalalle (recover).